A Tisza eredete

A Tisza Tokajnál

[Tisza] – A Vasárnapi Újság 1854. évfolyamában jelent meg a Tisza eredetéről az alábbi legenda: 

Tisza, folyó s pedig a négy főfolyó egyike hazánkban. Nevezetessé teszi a gőzhajózás is, 1846-ik május 23-án Csongrádnál jelent meg az első Károly nevű gőzös rajta. Eredete egy az Izza folyammal, mindketten Marmarosszigetet keresztül follyák, s szilajan mennek utjokra. A rege arany szája mondja rólok: hogy midőn Etele sasszárnyai alatt még a hunok birák e földet, a márjámarosi havasok között két vár volt. Az egyiket Tisza, délczeg ifju bajnok, a másikat Izza, bájoló özvegy birá. Tisza egy pásztorleányba volt szerelmes, de annak vetélytársa lett az özvegy, irigység támadt kebelében a szegény pásztorleány iránt, titkon elraboltatta s földalatti börtönbe záratá, ezután csellel és hóditó kellemeivel az ifjut igyekezett megnyerni. Tisza nem állhatott ellent a büvölő hatalomnak, meghódolt, feledé az elhaltnak tartott pásztorleányt, Izzát a büszke özvegyet nőül vevé. De a csapodár nő, a tündéres mézes hetek lefolytával, hűtelen lett férjéhez, harczmezőre küldte őt, s mig oda járt, uj kedvessel szökött meg, amattól örökre válandó. A havasi rémkirály előtt nem maradt titokban a dolog. Midőn Tisza a nagy hegyek között visszatérne bajtársaival csatából, a havasi rém király eléje áll, elmondja neki neje hűtlenségét, s a még életben levő hű pásztorleány sorsát. A bajnok kétségbe esik, de nem tud sirni. Erre a rémkirály megszánja, kősziklává változtatja át, és elfojtott fájdalmát könyek özönében, vizforrásban engedé folyni. A marmarosi havasok közül ezen forrásokból eredt légyen s buzog elé még most is a Tisza. A hűtelen özvegy is forrásos kősziklává változtatott át, de büntetésből az Izza folyó a Tisza kebelébe szakad. A mese igy fejeztetik be: a havasi rémkirály börtönéből megszabaditja a pásztorleányt, s méltatlan szenvedéseiért Tisza s Izza várával megajándékozza. (Magyar- s Erdélyország képekben, Kubinyi Ferencz s Vahot Imrétől.)

Nyitó kép: saját fotó

Print Friendly, PDF & Email