A tolvaj juhász

[Füzér, Zemplén] – Füzér várában történt az eset, V. István királyunk idejében. Történt ugyanis, hogy hét juhász ment hazafelé a várásból. Amikor rájuk esteledett, lefeküdtek, elaludtak. Igen ám, azonban amikor reggel felébredtek, az egyiknek eltűnt az aranypénzekkel teli pénzes zacskója. Felmentek hát a királyhoz Füzér várába, hogy tegyen igazságot.
A király meghallgatta őket, majd kiadta a parancsot: hozzon minden juhász egy-egy somfaágat.
Amikor az ágakkal visszatértek, a király egyenlő hosszúságúra vágatta őket, minden juhásznak belevésette a jelét, majd azt mondta: vigye mindenki haza magával az ágat, másnap pedig hozza vissza. Akinek egy tenyérrel meghosszabbodik az éjjel a saját ága, az a tolvaj.
Haza is ment mindenki, majd másnap visszatérek a király elé. Hat vessző ugyanolyan hosszú volt – az egyikből viszont hiányzott egy tenyérnyi – megrövidítette ugyanis a gazdája, hogy ki ne derüljön, hogy ő volt a tolvaj.
A kárvallott juhász visszakapta a pénzét, a bűnöst pedig alaposan megbüntette V. István király.

A mese forrása: Dr. Csorba Csaba: Regélő vár. Füzér, 2016.

Jó, ha tudod…

V. István  IV. Béla király és Laszkarisz Mária királyné elsőszülött fia. 1246-tól 1257-ig szlavón herceg, majd erdélyi herceg (dux Transsilvanus), 1258 és 1260 között stájer herceg (dux Stiriae). 1270-1272 között Magyarország királya.  1260-tól ismét erdélyi herceg, 1262 végén az “ifjabb királyi” címet (iuinior rex) felvéve a keleti országrész de facto független uralkodója, e címét apja ellenében sikeresen megvédte. 1270-től haláláig egész Magyarország (totius Hungariae) királya. A hazai történetírásban ellentmondásosan, egyrészt mint hálátlan, erőszakos és hatalomvágyó fiú, másrészt pedig mint vitéz katona és kiváló hadvezér, vagy kiváló szervező és tehetséges uralkodó jelenik meg. (Forrás: Wikipédia)

Print Friendly, PDF & Email