A Zsongorkő legendája

Jakab-hegy

[Zsongorkő, Mecsek] – A Nyugat-Mecsek egyik legszebb része a különleges sziklaképződményeiről és pálos kolostorromjáról híres Jakabhegy, amelynek a déli lejtőjén levő lapos szirt a Zson­gorkő.  Ennek elnevezéséről a következő legendát jegyezték fel: 

A török világban Szentkúton lakott egy erdőőr csodaszép leányá­val, akinek jegyese egy Zsongor nevű erdőőr volt. Egy alkalommal va­lamelyik török basa meglátta a szép leányt, beleszeretett és mivel a leány őt visszautasította, elraboltatta és a Jakabhegyen levő kolostorrom mai helyén álló házában elzárva tartotta. Mikor Zson­gor megtudta menyasszonyának tartózkodási helyét, minden úton-módon igyekezett a közelébe férkőzni, s végül jelekkel megállapodtak, hogyan fogja megszüntetni a lányt. Egy sötét, viharos éjszakán sikerült is a leánynak a fogságból kiszöknie, de mikor már a jegyesével együtt az őrök elől bujkálva épp a ház alatt haladtak, egy felcikázó villám fényénél meg­látta őket az egyik őr s üldözőbe vette a szökevényeket. Zsongor ölbe kapta a leányt s rohant a hegyoldalon lefelé, de a sötétségben nem vette észre a szikla alatt tátongó mélységet, így jegyesével lebukott és mindketten halálukat lelték. 

Azóta Zsongorkő a neve ennek a sziklának. 

Forrás: Erdészeti Lapok 1932. 

Nyitó kép: Jakab-hegy. Forrás: Wikipedia.hu

Print Friendly, PDF & Email