A Ság-hegy környéke

Ság-hegy

[Ság-hegy] – A Vasárnapi Újság 1854-es évfolyamában jelent meg az alábbi legenda:  “A mi e hegy tetején járdalónak legszembeötlőbben feltünik: az egy korhadt, fal-rom, melly a hegy ormán körbe vonul, téglából épült és emberi kézmü. Erről immár a nép szájában az a monda van elterjedve, hogy oda Vak Béla (uralk….

olvasson tovább

Sió, az átok sújtotta tavi tündér

[Balatonfüred] – A Balaton tündére, Sió egy gyönyörű, aranyhajú szépség volt, nem is csoda, hogy elcsavarta minden férfi fejét, akinek csak megmutatta magát. A rajongás és a könnyű siker azonban elbizakodottá, önhitté és gőgössé tette, egyiküket sem volt képes szeretni, csupán játszott velük, jól szórakozott a pórul jártak bánatán. Nem…

olvasson tovább

A balatonudvari kőszívek

[Balatonudvari] – A balatonudvari temetőben ma is láthatjátok a titokzatos, szív alakú sírköveket. Eredetükről nem sokat tud mondani a tudomány, a nevek, feliratok, évszámok alig látszanak rajtuk, a néphagyomány azonban, ahogy az lenni szokott, egy szép és szomorú történetet szőtt köréjük. Tulajdonképpen egy szerelmi háromszög történetét, amelynek szereplői egy halászleány,…

olvasson tovább

Honnan kapta Balatonlelle a nevét?

Balaton

[Balatonlelle] – Lelle egy gyönyörű és gazdag lány volt, aki apja birtokán élt. Egy nap összetalálkozott Lászlóval, aki apja egyik jobbágya volt, és a fiatalok rögtön egymásba szerettek. Lellének minden vágya azt volt, hogy feleségül mehessen szerelméhez, apja azonban hallani sem akart erről, hiszen gazdagabb vőlegényt szánt a lánynak. Be…

olvasson tovább

A szenvedélyből született Balaton

A szenvedélyből született Balaton

[Balaton] – Sokmillió éve történt, hogy a Föld szelleme szerelemre lobbant a Balaton helyén hömpölygő tenger úrnője iránt. Az isten heves vágyakozásában színpompás tűzijátékkal próbálta elkápráztatni őt. Felszaggatta a földet, és erejét fitogtatva hatalmas bazaltsziklákat dobált a magasba. Az óriás kövek égzengető robajjal zuhantak a földre. A környék minden egyes…

olvasson tovább

A balatoni bőség legendája

Balaton

[Balaton] – Sok idővel ezelőtt Krisztus urunk és Szent Péter gyalog bejárták a földet, hogy megtapasztalják, hogyan élnek az emberek. Jót is, rosszat is láttak eleget. Vándorlásuk közben eljutottak a mi vidékünkre, s megpillantották a Balatont. Éppen nyugovóra készülődött a nap, de utolsó sugaraival még megvilágította a szelíd dombok, lankák…

olvasson tovább

Hogyan keletkezett a Balaton?

Balaton

[Balaton] – Réges-régen, amikor még a magyarok nem voltak itt, vagy még annál is régebben, a Bakonyban két óriáscsalád lakott. A családfők egyszer valamin összevesztek. Az asszonyok próbálták őket szétválasztani, de amikor a férfiak a bunkót a kezükbe vették, úgy megijedtek, hogy gyermekeikkel kimenekültek a Bakony szélre. A kicsik játszottak,…

olvasson tovább

Mese a Balaton keletkezéséről

[Balaton] – Valamikor réges-régen élt Bakony erdejében egy hatalmas sárkány, akinek huszonnégy feje volt. Mind a huszonnégy fejéből lángcsóvák csaptak ki, ha nem kapta meg napi táplálékát: huszonnégy gyönyörű lányt. Egy napon aztán a környék legerősebb legényének, Balatonnak a mátkájára került sor: – Nem, a mátkámat nem adom a szörnyetegnek,…

olvasson tovább

A balatoni kecskekörmök

[Tihany] – Valaha a Balaton helyén nagy völgy állt. Óriások laktak a környező dombokon és itt legeltették a kecskéiket. Az ország kegyetlen királya hírét vette, hogy milyen szép kecskéi vannak az óriásoknak. Megirigyelte őket. Üzenetet küldött a szegény óriásoknak, hogy hamarosan vendégségbe érkezik hozzájuk. Örültek az óriások. – Milyen nagyúr…

olvasson tovább

Az utolsó óriás – mese a Balaton keletkezéséről

[Balaton] – A Balaton keletkezésének legelterjedtebb legendája szerint a történelem előtti időkben óriások lakták a tájat. Badacsony tágas fennsíkján élte mindennapjait Balaton, az utolsó óriás, lányával, Haláppal. Mindketten jó viszonyban voltak a hegy lábán élő emberekkel, olyannyira, hogy Halápnak játszótársa is akadt közöttük. A fiatal emberleány azonban gyorsan felcseperedett, és…

olvasson tovább